Enof MVO

We hebben bij Enof eeen actieve MVO-commisie die werkt op basis van een jaarplan. Onze MVO-inspanningen zijn pragmatisch, Dus gericht op haalbare resultaten met een redelijke inspanning binnen een afzienbare periode.

Want wij willen als Enof het milieu op zo min mogelijk belasten. WE ondersteunen maatschappelijk betrokken iniatieven én we zorgen voor een gezonde en inspirerende werkomgeving voor de Enoffers. Hierbij zoeken we naar de juiste balans tussen `people, planet en profit`.

Nieuwsgierig naar hoe wij dit doen? Lees onderstaand de speerpunten van ons duurzame beleid.

enof en haar medewerkers

Het succes en de continuïteit van Enof is te danken aan onze enthousiaste medewerkers. Wij zetten ons in voor een stimulerend werkklimaat, door:

 • elke twee jaar een medewerkertevredenheidsonderzoek te houden, waarna we gezamenlijk verbeterpunten uitvoeren;
 • een sociaal beleid bij het werven van personeel, door aandacht voor re-integratie en diversiteit;
 • begeleiding van gemiddeld 8 stagiaires per jaar;
 • structurele opleiding en ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling van de Enoffers, met veel eigen inbreng;
 • een gezamenlijke, zelf klaargemaakte lunch van een half uur en een grote schaal fruit in de keuken;
 • door geregeld een frisse neus te halen met een rondje door de kleurrijke wijk Lombok;
 • door deelname aan verschillende sportieve activiteiten te stimlueren en te organiseren, zoals onze eigen uitjes, hardloopwedstrijden en een bootcamp training;
 • door de aanstelling van twee vertrouwenspersonen.

Het resultaat: zeer tevreden medewerkers en een zeer laag ziekteverzuim. In 2012 was dit 2,55% (het landelijk gemiddelde is 4,3%).

enof en de Krugerstraat

Dertig Enoffers werken samen in onze studio aan de Krugerstraat in Utrecht. Wij gaan hier zorgvuldig om met het milieu, door:

 • onze computers, airconditioning, verlichting en verwarming buiten werktijden uit te schakelen;
 • door te werken met tonerbesparende instellingen en standaard dubbelzijdig printen op de printer;
 • door het scheiden van papier en glas van het andere afval;
 • door onze lege batterijen en toners af te voeren met een milieubox;
 • doordat we inventieve manieren gebruiken om milieubelastende herdrukken of drukwerk te voorkomen;
 • door onze Enof studio regelmatig beschikbaar te stellen aan derden.

enof en haar klanten

Wij willen onze klanten zo veel mogelijk stimuleren in duurzaam of betrokken ondernemen en proberen het goede voorbeeld te geven, door:

 • een substantieel aandeel van ons klantportfolio te vullen met MVO-klanten, die we onder aantrekkelijke voorwaarden onze diensten aanbieden;
 • drukproeven digitaal aan te bieden in plaats van op traditionele print;
 • waar mogelijk worden documenten digitaal verstuurd;
 • een digitaal archief;
 • zoveel mogelijk digitaal te factureren;
 • professionele begeleiding van onze klanten in de keuze voor (milieubewust) papiersoort;
 • het onze klanten te motiveren om deel te nemen aan maatschappelijke initiatieven;
 • het leggen van dwarsverbanden tussen onze eigen MVO-klanten en onze andere klanten.

enof en vervoer

 • Van alle Enoffers komt 42% met het openbaar vervoer naar de studio, 27% pakt de fiets, 8% komt lopend, slechts 23% neemt de auto en de directie carpoolt.
 • Enof motiveert haar medewerkers gebruik te maken van milieuvriendelijk vervoer.
 • In het arbeidsreglement wordt een kostendekkende vergoeding voor gebruik van OV aangeboden.
 • Voor de auto geldt een lagere vergoeding.
 • Voor het vervoer naar klanten kan iedereen gebruik maken van de bedrijfsfiets of één van de twee A-label bedrijfsauto’s.
 • Klanten die goed met het openbaar vervoer te bereiken zijn, worden regelmatig met het openbaar vervoer bezocht.
 • Parkeerkosten in de buurt van het bedrijfspand moeten de medewerkers zelf betalen.
  Waar mogelijk zetten wij fietskoeriers in voor klanten en leveranciers.

enof en haar leveranciers

 • Wij geven de voorkeur aan leveranciers die maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun beleid hebben opgenomen.
 • Voor onze inkoop hebben wij voornamelijk te maken met drukkerijen en koeriers. Waar mogelijk maken we binnen Utrecht gebruik van fietskoeriers.
 • Het papier van onze drukkers komt uit speciaal voor de papierindustrie aangeplante bossen. De papiersoorten die wij gebruiken hebben over het algemeen het FSC-keurmerk.
 • Daarnaast worden de afvalstoffen van de drukkerijen gescheiden aangeboden.
 • Onze huisdrukker Libertas heeft de certificering ISO 14001. Daarnaast hebben ze in 2012 een MVO jaarverslag gepubliceerd www.libertas.nl/mvo/.
 • Voor kleinere oplagen maken we gebruik van het digitale drukproces. Dit is minder milieubelastend dan offsetdrukken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van plantaardige inkten.

enof en maatschappij

Enof steunt graag positieve initiatieven voor maatschappelijke betrokkenheid. Wij doen dit door sponsoring of door het inzetten van de veelzijdige expertise van onze medewerkers.

Hieronder noemen we enkele voorbeelden;

 • Platform voor Vrouwen en Duurzame Vrede: Hiervoor ontwerpen we een projectstijl en een website voor een symbolisch bedrag.
 • Kiwanis Kunstveiling: We hebben een prachtig logo ontwikkeld en doorvertaald in diverse middelen. Jaarlijks maken we een catalogus met veilingstukken, een uitnodiging en posters. Dit doen we tegen kostprijs.
 • Nederlandse RETT syndroomvereniging: We hebben voor deze organisatie kosteloos de website gebouwd en de huisstijl gerestyled. www.rett.nl
 • Heartsandheroes: Hiervoor hebben we een marketingcommunicatieplan geschreven, gericht op social media.
 • Beleef je smaak: Voor deze organisatie hebben we kosteloos een huisstijl ontworpen en een website gebouwd: www.beleefjesmaak.nl
 • We deponeren ons jaarverslag op tijd bij de KvK en presenteren de samenvatting via www.OpenCompanies.nl