Groepstekening maken

Energie krijgen door te tekenen in stilte: zo kan het ook! Met deze energizer krijg je heldere inzichten in de samenwerking en volgt een interessante nabespreking…

Stille taakverdeling

De eerste stap is je team indelen in groepjes van 4-6 spelers. Elk groepje krijgt papier en kleurpotloden of stiften waarmee ze zonder te spreken (!) met elkaar een groepstekening in elkaar gaan flansen. Één van de groepsleden neemt het voortouw door in de eerste 20-40 seconden zonder te spreken zijn/haar fantasie los te laten op het papier. Nadat de timer gaat en de 20-40 seconden zijn verlopen gaat de volgende speler verder met tekenen aan dezelfde tekening. 

Als iedereen aan de beurt is geweest, volgt de nabespreking. Hier stel je de volgende vragen: ‘wat wilde je maken?’, ‘had iemand in je groepje een bepaalde rol?’, ‘ben je tevreden met het resultaat?’, ‘wat heb je over de leden uit je groepje geleerd?’. 

Succes!