02-08-2019

Thijs de Vlaming

Digitale toegankelijkheid is geen beperking

Sinds 6 juni is de Europese Toegankelijkheidswet (European Accessibility Act) van kracht. Dat betekent dat bedrijven hun digitale middelen verplicht toegankelijk moeten maken. Goed nieuws voor mensen met een beperking die tegen problemen aan lopen met het bekijken of -luisteren van online middelen, maar wat voor impact heeft het op het ontwerp en de realisatie?

De toegankelijkheidswet zorgt ervoor dat iedereen met een visuele, auditieve of neurologische beperking ook mee kan doen in de digitale maatschappij. Overheden in Europa waren al verplicht bij digitale middelen rekening te houden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Enof bedient verschillende klanten in deze tak, waardoor we veel kennis hebben over toegankelijkheid. In dit blog vertellen we wat er nodig is om je online communicatiemiddelen toegankelijk te maken en waarop je moet letten.

Websites

Bij het ontwikkelen van websites (en interactieve PDF’s) zorgen we ervoor dat screenreaders de informatie kunnen lezen. Dat begint bij een logische opbouw. Ook kijken we naar lettertype, vorm en kleur. Is de tekst groot genoeg? Zit er genoeg contrast tussen voor- en achtergrond?

Als je naar de kop van dit blog kijkt, wat gaat daar mis in het kader van toegankelijkheid? De kapitalen! Een dyslectische gebruiker kun je helpen door kapitalen te vermijden en de letters en regelafstand voldoende groot te maken. Maar ook bij het schrijven van teksten kun je hen helpen door duidelijk alineagebruik en het toevoegen van tussenkopjes en opsommingen door middel van bulletpoints. Dit geldt trouwens ook voor gedrukte middelen.

Tot slot is het essentieel afbeeldingen te voorzien van alt-teksten die uitleg geven over wat er afgebeeld wordt. Zo kan iemand die blind of slechtziend is er ook van genieten.

Animatie en video

Om te zorgen dat animaties en video’s voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen, moeten deze voorzien zijn van ondertiteling en auditieve toelichting op dat wat afgebeeld wordt. Niet alleen de audio is belangrijk, ook het beeld heeft duiding nodig. Zowel in de ondertiteling als in de voice-over kun je uitleggen wat je in beeld ziet gebeuren, bijvoorbeeld: ‘publiek lacht’, ‘een auto rijdt de straat in. Twee mannen stappen uit.’

Voor onze klant ABP hebben we hun animaties voorzien van ondertitels (voor doven en slechthorenden) en auditieve toelichting (voor blinden en slechtzienden). Hierin moesten we een belangrijke keuze maken: passen we de lengte van de animatie aan, zodat er lucht is om in de voice-over toelichting te geven op de animatie? Op die manier zou de video toegankelijk zijn, maar wordt deze onnodig lang voor gebruikers zonder een beperking. Daarom hebben we ervoor gekozen de transcriptie los aan te bieden als audio, zodat blinden en slechtzienden naar het verhaal kunnen luisteren.

Aan de slag met toegankelijkheid

Hoewel de wet verplicht toegankelijke digitale middelen te ontwikkelen, heb je nog vijf jaar de tijd om volledig te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Wacht niet, maar begin nu al met toegankelijke online middelen, zodat zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken.

Heb je hulp nodig of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via 030 232 30 60 of stuur een mailtje naar [email protected].