Diversiteit en inclusiviteit 

Diversiteit en inclusiviteit staan bij steeds meer bedrijven bovenaan de agenda. En dat is mooi, want dat betekent dat we als maatschappij steeds beter nadenken over samenleving waarin iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. Wil jij aan de slag met inclusieve communicatie? Dan duiken we graag samen met je in dit onderwerp.

Hulp bij diversiteit en inclusiviteit in communicatie

Inclusiviteit begint bij bewustzijn creëren. En daar helpen we je graag bij! In een inspirerende en confronterende (op een goede manier!) sessie, laten we je zien en voelen wat diversiteit en inclusiviteit inhoudt. En wat de zichtbare en vooral onzichtbare kenmerken zijn. Een inspiratiesessie die bij veel opdrachtgevers al behoorlijk wat teweeg heeft gebracht. Durf jij het aan?

Na de sessie houdt het natuurlijk niet op. We geven je huiswerk mee en gaan graag met een kernteam van jouw organisatie dieper in op diversiteit en inclusiviteit. Waar staat de organisatie nu? Wat is het speelveld? Zijn er al gedragsregels? Waarin kan en wil je divers en inclusief zijn? Tijdens deze werksessie formule we samen een visie op duurzaamheid en inclusiviteit, en kijken we in hoeverre jullie als organisatie daaraan voldoen. En natuurlijk ook wat het voor jullie communicatie betekent.

Met deze input maken we een kernverhaal die de basis vormt voor jullie interne én externe communicatie in woord, beeld en gedrag. Zie dat als je kompas voor inclusieve en diverse communicatie. Ook ontwikkelen we een strategie waarmee jullie je doelen op dat gebied kunnen halen. Het is gaaf en interessant om hier actief mee aan de slag te gaan, omdat het de wereld van je organisatie echt verbreedt!

“Inclusiviteit betekent voor mij open zijn, met én naar elkaar. En dat is hard werken, maar die instelling zorgt voor verbinding.”

Celia, inclusiviteitsspecialist

“Inclusiviteit betekent voor mij open zijn, met én naar elkaar. En dat is hard werken, maar die instelling zorgt voor verbinding.”

Celia, inclusiviteitsspecialist

Diversiteit en inclusiviteit in onze werkwijze

Bij Enof nemen we diverse en inclusieve communicatie standaard mee in jouw communicatieprojecten. Dat begint al bij de briefing, waarbij we je van alles vragen over dit onderwerp. Voor welke doelgroep doen we het, en sluiten we bewust of onbewust een doelgroep uit? We verdiepen ons in de doelgroep en hoe we die het best kunnen bereiken. Hier kunnen veel blinde vlekken zijn. Want wat is de juiste timing? Wat roept het op bij de doelgroep? Welk sentiment speelt er rondom de doelgroep? Hebben we te maken met cultuurgevoeligheid?

Wanneer we aan de slag gaan, letten we ook op zichtbare kenmerken zoals beeldgebruik en illustraties, zodat de doelgroep van een opdrachtgever zo goed en volledig mogelijk in beeld wordt gebracht. In de tone of voice streven wij ernaar om de teksten zo inclusief mogelijk te schrijven, zodat we niemand uitsluiten. Bijvoorbeeld door het schrijven van B1-niveau teksten. Daar zijn onze tekstschrijvers in gespecialiseerd. En natuurlijk testen we zoveel mogelijk bij de doelgroep. Sluit het aan? Klopt alles? Vergeten we niets? Ook hebben we WCAG-specialisten in huis om alle documenten aan de webtoegankelijkheidseisen te laten voldoen. Wil je daar meer over weten? Lees de blog van onze toegankelijkheidsspecialist Jorien.

Practice what you preach

Als het gaat om de mensen en merken met wie Enof samenwerkt, staan we bekend om onze langdurige en duurzame relaties. Bij Enof vind je op de werkvloer een bonte mix van oud-jong, man-vrouw en mensen vanuit een re-integratie traject. Of mensen met verschillende denkstijlen. Zo maken we ons hard voor inclusiviteit. We vinden het belangrijk om op de werkvloer een veilige basis te creëren waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn.

MVO bij Enof

Projecten waar we trots op zijn

Campagne straatintimidatie

Gemeente Utrecht

Campagne app activatie

RTV Utrecht

Bewustwordingscampagne remweg tram

Provincie Utrecht

Wervingscampagne MHBO

MBO Amersfoort

Bellen
Mailen
Bezoekje

Contact

Wil je meer weten over het onderwerp inclusiviteit? Neem dan contact op met Celia.