Inclusieve en diverse communicatie

Inclusiviteit en diversiteit staan bij steeds meer bedrijven bovenaan de agenda. En dat is mooi, want dat betekent dat we als maatschappij steeds beter nadenken over samenleving waarin iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. Wil jij aan de slag met inclusieve communicatie? Dan duiken we graag samen met je in dit onderwerp.

Wat is het verschil tussen inclusiviteit en diversiteit?

Een inclusieve samenleving betekent een samenleving waarin iedereen mee kan doen, ongeacht afkomst, huidskleur, religie, gender, sociale klasse, opleidingsniveau, fysieke of geestelijke uitdagingen en geaardheid. In een inclusieve samenleving heeft iedereen dezelfde rechten, kansen en rollen.

Inclusiviteit is iets anders dan diversiteit. Diversiteit gaat over de mix van al die verschillen. Binnen de samenleving, je organisatie én je communicatie. Daar is de laatste jaren steeds meer aandacht voor. En dat is belangrijk, want door meer diversiteit zorgen we uiteindelijk ook voor meer inclusiviteit.

Hulp bij inclusieve communicatie
Inclusiviteit begint bij bewustzijn creëren. En daar helpen we je graag bij. In een inspirerende, creative en confronterende (maar op een goede manier!) sessie laten we je zien en voelen wat inclusiviteit inhoudt. Dat het verder gaat dan huidskleur, gender en geaardheid, maar dat er ook op die vlakken vaak al veel winst valt te behalen.

Na deze sessie ben je je bewust van de inclusiviteit van je organisatie en weet je ook welke stappen je kunt nemen.

Ik wil meer weten

“Inclusiviteit betekent voor mij open zijn, met én naar elkaar. En dat is hard werken, maar die instelling zorgt voor verbinding. “

Celia, inclusiviteitsspecialist

“Inclusiviteit betekent voor mij open zijn, met én naar elkaar. En dat is hard werken, maar die instelling zorgt voor verbinding. “

Celia, inclusiviteitsspecialist

Diversiteit binnen projecten

Binnen projecten letten we op diversiteit in beeldgebruik en illustraties, zodat de doelgroep van een opdrachtgever zo goed mogelijk in beeld wordt gebracht. In de tone of voice streven wij naar het zo inclusief mogelijk schrijven van teksten, zodat we niemand uitsluiten. En we bouwen websites zo toegankelijk mogelijk.

Rondom inclusiviteit en diversiteit hebben we een open en lerende houding. Elke week leren we weer bij. Kunnen we nog iets verbeteren? We horen het graag!

Practice what you preach

Als het gaat om de mensen en merken met wie Enof samenwerkt, staan we bekend om onze langdurige en duurzame relaties. Bij Enof vind je op de werkvloer een bonte mix van oud-jong, man-vrouw en mensen vanuit een re-integratie traject. Of mensen met verschillende denkstijlen.  Zo maken we ons hard voor inclusiviteit. We vinden het belangrijk om op de werkvloer een veilige basis te creëren waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn.

MVO bij Enof

Projecten waar we trots op zijn

Hey loser!

Campagne straatintimidatie voor gemeente Utrecht

Campagne App

RTV Utrecht

De remweg van een tram is 12 kano’s lang

Provincie Utrecht

Utrecht heeft jou nodig!

Employer branding voor gemeente Utrecht

Wervingscampagne MHBO

MBO Amersfoort

Campagne Reality Check

Voor pensioenfonds ABP

Bellen
Mailen
Bezoekje

Contact

Wil je meer weten over het onderwerp inclusiviteit? Neem dan contact op met Celia.